pond outside Giorgio Armani store, Milan, Italy

pond outside Giorgio Armani store, Milan, Italy